یکی از گزینه هایی که الکسا در رتبه دهی به سایت ها اهمیت می دهد درصد سرچ ترافیک است.

بسیاری از مدیران سایت ها به دنبال بهبود درصد سرچ ترافیک در رتبه الکسا خود هستند. ما سرویسی آماده کرده ایم که به شما کمک می کند درصد سرچ ترافیک سایتتان در الکسا را بهبود دهید همچنین این سرویس درصد گوگل در Upstream Sites را نیز بهبود می دهد.

ممکن است تا رسیدن به نتیجه مد نظرتان به چندین ماه تمدید این سرویس نیاز داشته باشید.

پکیج شماره 4

150

هزار تومان

حدود 30 روز

پکیج شماره 3

90

هزار تومان

حدود 15 روز

پکیج شماره 2

50

هزار تومان

حدود 7 روز

پکیج شماره 1

25

هزار تومان

حدود 3 روز