با توجه به این که الکسا بر اساس میزان بازدید سایت شما رتبه سایت شما را مشخص می کند پس از رسیدن به رتبه مد نظرتان می بایستی برای ماندگاری رتبه سایتتان برنامه ریزی کنید.

پکیج های ماندگاری تضمینی ماهیانه

رتبه 2 هزار ایران

900

هزار تومان

30 روزه

رتبه 3 هزار ایران

500

هزار تومان

30 روزه

رتبه 5 هزار ایران

330

هزار تومان

30 روزه

رتبه 10 هزار ایران

200

هزار تومان

30 روزه

رتبه 300 ایران

7

میلیون تومان

30 روزه

رتبه 500 ایران

4

میلیون تومان

30 روزه

رتبه 700 ایران

2.5

میلیون تومان

30 روزه

رتبه 1000 ایران

1.6

میلیون تومان

30 روزه

پکیج های ماندگاری تضمینی ماهیانه با اپ استریم گوگل

رتبه 300 ایران

12

میلیون تومان

30 روزه

رتبه 500 ایران

7

میلیون تومان

30 روزه

رتبه 700 ایران

4

میلیون تومان

30 روزه

رتبه 1000 ایران

3

میلیون تومان

30 روزه

پکیج های افزایش بازدید سایت

چنانچه با توجه به بازدید های سایتتان و نظر مشاوران و کارشناسان پشتیبانی همیار الکسا نیاز به خرید پکیج کامل جهت ماندگاری رتبه نباشد می توانید از پکیج های افزایش بازدید سایت استفاده نمایید.

تخفیف 50 درصدی ویژه رمضان 97

پکیج تخفیف شماره ۳

شامل:

۱۰.۰۰۰ بازدید ویژه

۱۰.۰۰۰ بازدید ۳۰ ثانیه ای

۱۰.۰۰۰ بازدید ۱۵ ثانیه ای

۱۰.۰۰۰ بازدید ۱۰ ثانیه ای

قیمت اصلی : ۳۵۰ هزار تومان

قیمت با تخفیف : 175 هزار تومان

پکیج تخفیف شماره ۲

شامل:

۱۰.۰۰۰ بازدید ویژه

۵۰۰۰ بازدید ۳۰ ثانیه ای

۷۰۰۰ بازدید ۱۵ ثانیه ای

۱۰.۰۰۰ بازدید ۱۰ ثانیه ای

قیمت اصلی : ۲۶۴ هزار تومان

قیمت با تخفیف : 132 هزار تومان

پکیج تخفیف شماره ۱

شامل:

۵۰۰۰ بازدید ویژه

۵۰۰۰ بازدید ۳۰ ثانیه ای

۵۰۰۰ بازدید ۱۵ ثانیه ای

۵۰۰۰ بازدید ۱۰ ثانیه ای

قیمت اصلی : ۲۲۵ هزار تومان

قیمت با تخفیف : 112 هزار تومان