همانگونه که از نام این گزینه مشخص است Time on Site میزان زمان ماندگاری کاربران در سایت را نشان می دهد. هر چه تایم ماندگاری کاربران در سایت بیشتر باشد نشان از آن است که آن سایت مفید تر و محبوب تر است. کارشناسان تایم ۳ دقیقه به بالا را استاندارد می دانند. اما اگر تایم ماندگاری در سایت شما از ۱ دقیقه کمتر است برای رفع این مشکل همین الان برای بهبود تایم آن سایتتان اقدام کنید.

پکیج های بهبود TIME ON SITE

بهبود Time on Site شماره 3

930

هزار تومان

ip = 3000

page views 15

45.000 بازدید

معدل تایم 20 دقیقه

بهبود Time on Site شماره 2

580

هزار تومان

ip = 2000

page views 10

20.000 بازدید

نعدل تایم 20 دقیقه

بهبود Time on Site شماره 1

290

هزار تومان

ip = 1000

page views 10

10.000 بازدید

معدل تایم 20 دقیقه