Upstream Sites چیست ؟

Upstream Sites در الکسا نشان میدهد که بازدید کننده های سایت شما از طریق چه سایتی وارد سایت شما شده اند. در حقیقت منبع بازدید ها و نحوه ورود به سایت شما را مشخص می کند. چنانچه با خرید پاپ آپ از سامانه ها لینک این سایت ها در آپ استریم سایت شما قرار گرفته ما می توانیم این مشکل را برای شما رفع کنیم.

سایت الکسا هر هفته یک بار Upstream Sites را به روز می کند. تاثیر گذاری بر Upstream Sites بسیار دشوار و زمان بر است و ممکن است برای رفع کامل مشکل Upstream Sites تا سه ماه زمان لازم باشد و نیاز به خرید پکیج های مختلف باشد.

ما سایت هایی را در نظر گرفته ایم تا جایگزین سایت های موجود در Upstream Sites سایتتان در الکسا قرار بگیرند. هر چه رتبه پایین تری داشته باشید بهبود Upstream Sites سخت تر است و همچنین هر چه درصد سایت ها در Upstream Sites الکسای سایت شما بالا تر باشد زمان و هزینه بیشتری برای حذف آن لازم است.

با خرید پکیج های زیر google نیز به Upstream Sites شما اضافه می شود و یا درصد آن افزایش می یابد

پکیج های بهبود UPSTREAM

بهبود UPSTREAM شماره 3

800

هزار تومان

4 هفته

بهبود درصد google در UPSTREAM

افزوده شدن سایت های خبری در UPSTREAM

بهبود UPSTREAM شماره 2

400

هزار تومان

2 هفته

بهبود درصد google در UPSTREAM

افزوده شدن سایت های خبری در UPSTREAM

بهبود UPSTREAM شماره 1

200

هزار تومان

1 هفته

بهبود درصد google در UPSTREAM

افزوده شدن سایت های خبری در UPSTREAM